04.12.2020

Zarząd Spółki pod firmą ART BOX GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99A, 02-634 Warszawa, KRS: 0000858691, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.

Niniejsze Wezwanie jest 5 z 5.

18.11.2020

Zarząd Spółki pod firmą ART BOX GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99A, 02-634 Warszawa, KRS: 0000858691, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.

Niniejsze Wezwanie jest 4 z 5.

03.11.2020

Zarząd Spółki pod firmą ART BOX GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99A, 02-634 Warszawa, KRS: 0000858691, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.

Niniejsze Wezwanie jest 3 z 5.

19.10.2020

Zarząd Spółki pod firmą ART BOX GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99A, 02-634 Warszawa, KRS: 0000858691, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.

Niniejsze Wezwanie jest 2 z 5.

24.09.2020

Zarząd Spółki pod firmą ART BOX GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99A, 02-634 Warszawa, KRS: 0000858691, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.

Niniejsze Wezwanie jest 1 z 5.